Appendix A. Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: juni 2019

U aanvaardt de hiernavolgende Privacy statement van Jellow voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor de betekenissen van de woorden die beginnen met een hoofdletter verwijzen we graag naar de Algemene Voorwaarden.

 

Gegevens onderneming

De site www.jellow.nl, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl hierna te noemen het Platform  zijn een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online Platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Persoonlijke gegevens en derden

Gebruiker mag geen persoonlijke gegevens van anderen doorsturen naar derden andere dan collega’s, dan wel opslaan en/of verwerken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn.

Jellow wijst u erop dat wanneer u uw eigen persoonlijke gegevens aan derden doorstuurt, Jellow niet verantwoordelijk is voor het gebruik van die gegevens door die derden. Jellow raadt u daarom aan om de identiteit van de derde te controleren naar wie u uw persoonsgegevens verzendt.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Uw gegevens worden door Jellow niet verstrekt aan derden (anders dan genoemd in Appendix D). Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij houdt Jellow rekening met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van het Platform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het Platform  en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Het Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

  • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.

  • Hotjar (_hjlncludeinsample). Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.)

  • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.

  • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de Gebruiker vandaan komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.

  • Google Adwords en Facebook pixel cookies worden gebruikt voor retargeting. Dit houdt in dat bezoekers op de site mogelijk reclame van Jellow zien op Facebook of Google zelf of op sites waar Google/Facebook advertenties plaatsen.

  • cXense 

Jellow meet aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal "sharing/deel/like" buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u het Platform verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het Platform  van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook die te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene Voorwaarden

Jellow hanteert Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van het Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op het Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het het Platform  vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Het Platform voor een update.

 

 


 

Appendix B. Disclaimer

Laatst gewijzigd: maart 2019

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Site www.Jellow.be en www.jellow.nl  en www.jellowzorg.nl (hierna: de “Site”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Site. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Site volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Site alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Site op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Site of het onvermogen om Site te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Site aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow. Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Jellow, is het u niet toegestaan om de inhoud van Site openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Site (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Site kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar Sites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze Sites heeft Jellow geen zeggenschap. Jellow accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze Sites.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Site alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Site, kunt u contact met ons opnemen.

 

 


 

Appendix C. Notices

·        Jellow

·        Copyright 2019 Jellow Holding B.V.

·        jQuery

·        jquery.com

·        Copyright 2018, John Resig

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license

·        Includes Sizzle.js

·        http://sizzlejs.com/

·        Copyright 2018, The Dojo Foundation

·        Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses

·        Normalize

·        @necolas

·        https://github.com/necolas/normalize.css

·        MIT License

·        Bootstrap

·        https://github.com/twitter/bootstrap/

·        Copyright 2018 Twitter, Inc.

·        Code licensed under the Apache License v2.0.

·        Documentation licensed under CC BY 3.0.

·        Fontello

·        Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)

·        Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)

·        Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)

·        Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)

·        Brandico by... all :) (SIL OFL)

·        LESS

·        https://github.com/cloudhead/less.js

·        Alexis Sellier

·        Code licensed under the Apache License v2.0

·        jQuery UI

·        https://github.com/jquery/jquery-ui

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license

 

 


 

Appendix D. Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan raadplegen onderscheiden we de volgende Gebruikers.

  1. Freelancer. Hij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel.

  2. Opdrachtgever. Hij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type Abonnement) de inhoud van de datavelden van Freelancers.

  3. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type Gebruiker, bedrijf, Opdracht welke we opslaan in de Database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld

Wat is het of waarvoor dient het

1.

2.

3.

Freelancer

       

ID

Uniek nummer

Email

Om contact te kunnen opnemen.

Telefoon

Om contact te kunnen opnemen.

Firstname

Voor de aanhef in e-mails en contact.

Lastname

Voor de aanhef in e-mails en contact.

Telefoon

Voor contact opnemen

Vervolgstatus

Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces

X

X

Rijbewijs (J/N)

Om te weten of je een auto kan besturen

URL-website Freelancer

Om meer over de Freelancer te weten te komen

Bedrijfsnaam

Welk bedrijf hoort bij de Freelancer

Tags (vakspecifiek)

Welke vakspecifieke ervaringen heeft de Freelancer

Beschikbaarheid

Wanneer is de Freelancer beschikbaar

Aantal dagen per week

Hoeveel dagen per week beschikbaar

Hoogste opleiding

Wat is het niveau van opleiding

Introductie

Wie is de Freelancer

Aantal jaren werkervaring

Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de Freelancer

Uurtarief

Wat is het indicatieve uurtarief van de Freelancer

LinkedIn URL

Wat de LinkedIn URL van de Freelancers

Beoordelingen

Hoe wordt de Freelancer beoordeeld door (oud) Opdrachtgevers

Inhuurwijze (Freelancer, Payroll, etc)

Hoe kan de Freelancer ingehuurd worden

Cv-opleiding

Welke opleidingen en cursussen heeft de Freelancer gevolgd

Cv-werkervaring

Welke Opdrachten en werkervaring heeft de Freelancer opgedaan

Vakgebieden

Welke vakgebieden passen bij de Freelancer

Karakter (soft skills)

Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de Freelancer

Notities door Opdrachtgever

Aantekeningen van een Opdrachtgever bij een Freelancer

X

X

4 kleuren bolletjes

Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het Profiel van de Freelancer en daarop sorteren

X

X

Laatst actief

Wanneer was de laatste activiteit van Freelancer met Jellow

Ingeschreven sinds

Datum van inschrijving

Gescreend logo

Een logo bij het Profiel van de Freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.

Ambassadeur logo

Een logo bij het Profiel van de Freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen

Jellow scan rapport

Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de Freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de Freelancer

Vakgebied

Het hoofdvakgebied waar de Freelancer staat ingeschreven

Postcode

Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen.

X

X

Coördinaten

Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen

X

X

Nieuwsbrief (aan/uit)

Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen

X

X

Systeemmails (aan/uit)

Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden.

X

X

Land

Land waar Freelancer zich heeft ingeschreven

X

X

Taal

Taal van de Freelancer

X

X

Zichtbaarheid

Wel of niet zichtbaar voor Opdrachtgevers waar Freelancer niet in het Eigen netwerk zit.

X

X

Contactmomenten

Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met Freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van Freelancers

X

X

Netwerken

Bij welk Eigen netwerk(en) van Opdrachtgevers staat de Freelancer geregistreerd binnen Jellow.

X

X

Type

Opdrachtgever, Freelancer of Jellow

X

X

Site

Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl

X

X

Status

Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd.

X

X

Opdrachtgever

       

ID

Uniek nummer

X

X

Email

Om contact te kunnen opnemen.

X

X

Telefoonnummer

Om contact te kunnen opnemen.

X

X

Firstname

Voor de aanhef in e-mails en contact.

X

X

Lastname

Voor de aanhef in e-mails en contact.

X

X

Bedrijfsnaam

Welk bedrijf hoort bij de Opdrachtgever

X

X

Laatst actief

Wanneer was de laatste activiteit van Opdrachtgever met Jellow

X

X

Ingeschreven sinds

Datum van inschrijving

X

X

Postcode

Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen.

X

X

Coördinaten

Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen

X

X

Nieuwsbrief (aan/uit)

Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen

X

X

Systeemmails (aan/uit)

Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden.

X

X

Site

Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl

X

X

Licentie

Type licentie

X

X

Expire date

Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt

X

X

Status

Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd.

X

X

Type

Opdrachtgever, Freelancer of Jellow

X

X

Vervolgstatus

Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen

X

X

Bedrijf

       

ID

Uniek nummer

X

X

Bedrijfsnaam

Naam van bedrijf

Aantal Accounts

Hoeveel medewerkers hebben een Opdrachtgever Account

X

X

Status Eigen netwerk

Open of gesloten voor andere Opdrachtgevers

X

X

Aantal in Eigen netwerk

Aantal Freelancers in Eigen netwerk

X

X

Dad

Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf

X

X

Site

Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl

X

X

Zichtbaar

Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site

X

X

Type

Freelance/Payrolling of Mobiliteit

X

X

Aangemaakt

Datum van aanmaken bedrijf in Jellow

X

X

Afkorting

Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf

X

X

Slug

Landingspagina URL

X

X

Straatnaam

Voor berichten via de post en opstellen contracten.

X

X

Huisnummer

Voor berichten via de post en opstellen contracten.

X

X

Postcode

Voor berichten via de post en opstellen contracten.

X

X

Plaats

Voor berichten via de post en opstellen contracten.

X

X

Land

Voor berichten via de post en opstellen contracten.

X

X

Logo

Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst Opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij Opdrachten en bij lijst laatste inhuur.

Logo mail

Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door Opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.

Toegang tot

Tot welke Vakgebieden heeft dit bedrijf toegang

X

X

Background

Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf

Huisstijl kleur

Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen

Button kleur

Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen

Tekst kleur

Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen

Invite tekst

Default tekst bij het uitnodigen van Freelancers voor Eigen netwerk. Kan aangepast worden

Invite pagina HTML

Default tekst bij de landingspagina waar Freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf

Factuur email

E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden

X

X

Inhuur tekst

Default tekst onderaan bij het inhuurformulier

Welkom tekst

Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld

Opdracht

       

ID

Uniek nummer

Bedrijf

Naam van het bedrijf dat een Opdracht plaatst

Vakgebied

Vakgebied waar Opdracht betrekking op heeft

Site

Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl

X

X

Profs

Aantal Freelancers dat is uitgenodigd voor deze Opdracht

Contactpersoon

Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de Opdracht bij het bedrijf

Status

Open, besloten (selectie van Freelancers heeft toegang tot de Opdracht) of gesloten Opdracht.

Datum

Datum dat Opdracht geplaatst is

Logo

Logo van bedrijf

Start Opdracht

Startdatum van Opdracht

Duur

Duur van Opdracht

Maximum uurtarief

Maximale tarief dat Opdrachtgever per uur wil betalen aan Freelancer

Locatie

Plaats van uitoefening Opdracht

Inhuurwijze

ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit

Tekst bij Opdracht

Tekst wat de Opdracht beschrijft

Functietitel/Opdracht

Headline van de Opdracht

Reacties

Alle communicatie die via Jellow tussen Opdrachtgever en Freelancer gedeeld wordt.

Bijlage

Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over Opdracht)

NPS

       

Naam persoon

Persoon die NPS-score heeft afgegeven

X

X

Bedrijfsnaam

Naam van bedrijf waar persoon toe behoort

X

X

Opdracht

Titel wat de Opdracht beschrijft

X

X

Score

Getal van 1 tot 10

X

X

Review

Onderbouwing in tekst bij score

X

X

Type

Review, no-review, declined

X

X

Datum

Datum waarop review gegeven is

X

X

 

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in CRM . Hieronder de informatie die we opslaan in CRM

Dataveld

Wat is het of waarvoor dient het

1.

2.

3.

Pipedrive (Sales CRM)

       

Naam persoon

Medewerker van bedrijf

X

X

Bedrijfsnaam

Naam van bedrijf

X

X

Email

Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen.

X

X

Telefoonnummer

Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen.

X

X

Plaats

Locatie van bedrijf

X

X

Source

Bron van de lead

X

X

Creator

Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt

X

X

Description

Omschrijving van persoon, lead of bedrijf

X

X

Website

Website van bedrijf

X

X

LinkedIn

LinkedIn URL van persoon

X

X

Notes

Notities bij persoon, bedrijf of lead

X

X

Activities

Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead

X

X

Expected close date

De te verwachten datum dat deal gesloten wordt

X

X

Deal value

Waarde van deal

X

X

Pipeline stage

Fase waarin lead zich bevindt

X

X

Aantal dagen stage

Dagen dat lead zich in deze stage bevindt

X

X

Won, Lost

Gewonnen of verloren deal

X

X

Owner

Eigenaar van de lead

X

X

Files

Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd

X

X

Deal title

Titel van de lead

X

X

Pipeline

Welke pipeline zit de lead

X

X