Zo zorg je als freelancer voor duidelijke algemene voorwaarden

Jellow

Voor een freelancer is het zeer waardevol om heldere algemene voorwaarden te hebben, waar je in moeilijke situaties op terug kunt vallen. Maar hoe stel je goede algemene voorwaarden op als freelancer?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht

Veel freelancers hebben (nog) geen algemene voorwaarden opgesteld. Wettelijk gezien is dat ook niet verplicht. Maar het kan wel handig zijn om algemene voorwaarden gedeeld te hebben met je opdrachtgever, wanneer je opdrachtgever of klant ontevreden is. Wanneer er een geschil of onenigheid ontstaat, kunnen heldere algemene voorwaarden veel problemen voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situatie: Tijdens je opdracht kom je er achter dat de opdracht meer tijd heeft gekost dan je vooraf had ingecalculeerd. In de meeste gevallen geef je dit tussentijds aan bij de opdrachtgever, zodat je gezamenlijk tot een oplossing komt. Maar wat doe je als je hier niet samen uitkomt en je contractueel verplicht bent om de opdracht volledig uit te voeren? In dat geval is het handig om terug te kunnen vallen op je algemene voorwaarden.

Wat neem je op in de algemene voorwaarden?

Als freelancer is het slim om je betalingstermijn, eventuele garantie en aansprakelijkheid vast te leggen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de afgesproken betalingstermijn de factuur betaalt, dan kun je op je algemene voorwaarden terugvallen. Dat kan ook wanneer een opdrachtgever van mening is dat je de opdracht niet naar tevredenheid of volgens afspraak hebt afgerond. 

Iedere freelancer heeft de standaard contractbepalingen en -afspraken anders geregeld. Bovendien kan het per branche verschillen welke zaken handig zijn om in de algemene voorwaarden op te nemen. De volgende zaken mogen volgens ons in ieder geval niet ontbreken:

  • De offerte (o.a. afspraken over evt. vooruitbetaling/aanbetaling)
  • De levertijd (afspraken over redelijke termijn van oplevering en geval van overmacht) 
  • De garantie (kan verschillen per branche)
  • De betaling (o.a. rente, incassokosten, termijnen, etc.)
  • De aansprakelijkheid (wie en waarvoor is men aansprakelijk. Denk hierbij ook aan schadevergoedingen)
  • De afwikkeling van geschillen (denk hierbij aan arbitrage etc.)

Wanneer je algemene voorwaarden opstelt is het belangrijk dat je eigen voorwaarden wel redelijk zijn. Denk hierbij aan het volgende:

  • Zorg dat de eisen niet bezwarend zijn voor de wederpartij (je kan bijvoorbeeld niet verwachten dat de betaling binnen 2 dagen binnen moet zijn)
  • De wederpartij moet de mogelijkheid hebben om ook kennis te nemen van jouw algemene voorwaarden
  • Het is daarnaast handig om jouw algemene voorwaarden te laten checken door een jurist

Zorg ervoor dat de wederpartij, in dit geval de opdrachtgever, op de hoogte is van je algemene voorwaarden. Verwijs hier dan ook naar in je gesprek met de opdrachtgever waarin je samen contractuele afspraken vastlegt. Zorg er daarnaast voor dat je algemene voorwaarden ook altijd duidelijk op je website en/of portfolio vermeld staan.

Zelf algemene voorwaarden opstellen

Online zijn diverse voorbeelden te vinden van algemene voorwaarden voor freelancers, zoals hier. Neem echter nooit volledig een voorbeeld over want per branche kunnen zaken verschillen. Bovendien kan het voor jou persoonlijk als freelancer ook verschillen welke bepalingen jij belangrijk vindt om te vermelden.

Tags: Freelancer

Deel dit bericht

Misschien vind je dit ook interessant?

Lars Evers over focus op taken en resultaten als freelancer

Focus op taken en resultaten als freelancer

Lars Evers, Co-founder van Jellow, heeft het over jouw vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Beschik jij bijvoorbeeld al over een profielschets of...

4 minuten
Lars Evers over contractvorm bij startende freelancers

Contractvorm bij startende freelancers

Lars Evers, Co-founder van Jellow, heeft het over het groeiende aantal freelancers onder studenten en starters. Een contract voor onbepaalde tijd lijkt niet...

4 minuten