Privacyverklaring

Laatst gewijzigd: juni 2019

U aanvaardt de hiernavolgende Privacy statement van Jellow voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor de betekenissen van de woorden die beginnen met een hoofdletter verwijzen we graag naar de Algemene Voorwaarden.

Gegevens onderneming

De site www.jellow.be, www.jellow.be en www.jellowzorg.nl hierna te noemen het Platform  zijn een onderdeel van Jellow BV ingeschreven bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder het nummer 34212731. Jellow is een online Platform waar Freelancers en Opdrachtgevers bij elkaar worden gebracht.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Jellow gaat zorgvuldig om met gegevens van Gebruikers. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Jellow houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen of verwijderen.

Gebruikersgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Jellow Gebruikersgegevens vast in de Database. Welke gegevens worden opgeslagen en waarvoor deze gegevens gebruikt worden staat in Appendix D. Uw gegevens worden door Jellow niet verstrekt aan derden (anders dan genoemd in Appendix D). Het is echter mogelijk dat Jellow gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Jellow zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Jellow gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Jellow. Hierbij houdt Jellow rekening met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt dit melden aan Jellow.

Bezoekgegevens en cookies (cookiewet)

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site alles opnieuw hoeft in te vullen. De meeste grote websites doen dit. Door het blijven gebruiken van het Platform, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op je apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Jellow gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van het Platform  en de dienstverlening. Jellow zal deze informatie niet met derden delen. Het Platform maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

De volgende cookies worden door Jellow gebruikt.

  • Google Analytics (_dc_gtm_UA-30926823-1, gatUA-30926823-1, _ga en _gid). Zie verderop voor meer uitleg over ons gebruik van Google Analytics.
  • Hotjar (_hjlncludeinsample). Hotjar wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe Gebruikers de site gebruiken. Waar klikken ze op, waar gaan ze achtereenvolgens naar toe, etc.)
  • Intercom (intercom-id-uoj5nbx9, intercom-lou-uoj5nbx9 en intercom-session-uoj5nbx9). Intercom gebruiken we voor de chat functionaliteit tussen de Gebruiker en Jellow.
  • Jellow (check country en auth). Dit zijn de cookies van Jellow zelf. Check country slaat het land op waar de Gebruiker vandaan komt. Auth is alleen voor Opdrachtgevers om te bepalen of ‘2 way’ verificatie gevraagd moet worden bij inloggen.
  • Google Adwords en Facebook pixel cookies worden gebruikt voor retargeting. Dit houdt in dat bezoekers op de site mogelijk reclame van Jellow zien op Facebook of Google zelf of op sites waar Google/Facebook advertenties plaatsen.
  • cXense

Jellow meet aan de hand van cookies hoeveel bezoekers op onze website komen met Google Analytics. Google Analytics houdt bij welke pagina’s je bezoekt, hoe je hier op gekomen bent en basisinformatie over je computer. De informatie die we verzamelen helpt ons te begrijpen welke delen van onze website het goed doen, hoe bezoekers op de website terecht komen, etc. Zoals de meeste websites, gebruiken we deze informatie om onze website te verbeteren, voor jou.

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies op uw computer wissen en u kunt uw browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

In Jellow staan een aantal “sharing/deel/like” buttons van social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google). Deze buttons zetten ook cookies neer, gerelateerd aan hun domain.

Beveiliging gegevens

Jellow respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Jellow. Deze Database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Jellow, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Jellow spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Jellow is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Jellow.

Algemene Voorwaarden

Jellow hanteert Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Jellow alsmede het gebruik van het Platform. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op het Platform. Als u nog vragen heeft over het Privacybeleid van Jellow, neemt u dan contact op met het het Platform  vermelde contactadres. Jellow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig Het Platform voor een update.


 

Disclaimer Platform

Laatst gewijzigd: maart 2019

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van Site www.jellow.bewww.jellow.be  en www.jellowzorg.nl (hierna: de “Site”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie en communicatie

Jellow besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Site. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) Site volledig en/of juist is. U aanvaardt dat Site alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op Site op het moment van gebruik (“as is basis”).

Jellow is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Verder is Jellow niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van Site of het onvermogen om Site te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen. Jellow garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan. Jellow is te allen tijde bevoegd om de inhoud van Site aan te passen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) Site, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Jellow. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jellow, is het u niet toegestaan om de inhoud van Site openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van Site (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de zin van de Databankenwet. Site kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar sites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze sites heeft Jellow geen zeggenschap. Jellow accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze sites.

Links met andere sites

Als u een externe link volgt waarmee u het Platform verlaat en op een andere site terechtkomt, dient u te beseffen dat Jellow geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere site. Jellow aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Jellow er daadwerkelijk vooraf van op de hoogte was dat de inhoud van die andere site onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Jellow die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke gelinkte sites kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring die voor het Platform  van Jellow gelden. Jellow raadt u aan ook die te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van Site alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van Site, kunt u contact met ons opnemen.


 

Notices

·        Jellow

·        Copyright 2019 Jellow Holding B.V.

·        jQuery

·        jquery.com

·        Copyright 2018, John Resig

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license

·        Includes Sizzle.js

·        http://sizzlejs.com/

·        Copyright 2018, The Dojo Foundation

·        Released under the MIT, BSD, and GPL Licenses

·        Normalize

·        @necolas

·        https://github.com/necolas/normalize.css

·        MIT License

·        Bootstrap

·        https://github.com/twitter/bootstrap/

·        Copyright 2018 Twitter, Inc.

·        Code licensed under the Apache License v2.0.

·        Documentation licensed under CC BY 3.0.

·        Fontello

·        Fontello by Roman Shmelev, Vitaly Puzrin, Aleksey Zapparov (MIT)

·        Entypo by Daniel Bruce (CC BY-SA license)

·        Font Awesome by Dave Gandy (CC BY-SA license)

·        Iconic by P.J. Onori (SIL OFL)

·        Brandico by… all :) (SIL OFL)

·        LESS

·        https://github.com/cloudhead/less.js

·        Alexis Sellier

·        Code licensed under the Apache License v2.0

·        jQuery UI

·        https://github.com/jquery/jquery-ui

·        Dual licensed under the MIT or GPL Version 2 licenses.

·        http://jquery.org/license


 

Datavelden

Jellow slaat data op van haar Gebruikers. Dat doet Jellow met het doel om Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact te brengen zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Jellow. Deze data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden en zal ook niet ter beschikking worden gesteld aan anderen dan hieronder genoemd. Om een beeld te krijgen welke data er wordt opgeslagen en wie die kan raadplegen onderscheiden we de volgende Gebruikers.

  1. Freelancer. Hij ziet alleen de inhoud van de datavelden die horen bij zijn of haar Account/Profiel.
  2. Opdrachtgever. Hij kan de inhoud zien van die datavelden die horen bij zijn of haar Account en de Opdrachten die door Opdrachtgever of Jellow (in opdracht van Opdrachtgever) zijn uitgezet. Tevens ziet Opdrachtgever (afhankelijk van het type Abonnement) de inhoud van de datavelden van Freelancers.
  3. Jellow kan de inhoud zien van alle datavelden.

Hieronder een overzicht van alle persoonlijke (privacygevoelige) data per type Gebruiker, bedrijf, Opdracht welke we opslaan in de Database. Per item staat aangegeven waarvoor we de data gebruiken en wie toegang heeft tot deze data.

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3.
Freelancer
ID Uniek nummer
Email Om contact te kunnen opnemen.
Telefoon Om contact te kunnen opnemen.
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact.
Telefoon Voor contact opnemen
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen bij inschrijfproces X X
Rijbewijs (J/N) Om te weten of je een auto kan besturen
URL-website Freelancer Om meer over de Freelancer te weten te komen
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de Freelancer
Tags (vakspecifiek) Welke vakspecifieke ervaringen heeft de Freelancer
Beschikbaarheid Wanneer is de Freelancer beschikbaar
Aantal dagen per week Hoeveel dagen per week beschikbaar
Hoogste opleiding Wat is het niveau van opleiding
Introductie Wie is de Freelancer
Aantal jaren werkervaring Hoeveel jaren relevante werkervaring heeft de Freelancer
Uurtarief Wat is het indicatieve uurtarief van de Freelancer
LinkedIn URL Wat de LinkedIn URL van de Freelancers
Beoordelingen Hoe wordt de Freelancer beoordeeld door (oud) Opdrachtgevers
Inhuurwijze (Freelancer, Payroll, etc) Hoe kan de Freelancer ingehuurd worden
Cv-opleiding Welke opleidingen en cursussen heeft de Freelancer gevolgd
Cv-werkervaring Welke Opdrachten en werkervaring heeft de Freelancer opgedaan
Vakgebieden Welke vakgebieden passen bij de Freelancer
Karakter (soft skills) Welke 5 soft skills (uit 25) passen het beste bij de Freelancer
Notities door Opdrachtgever Aantekeningen van een Opdrachtgever bij een Freelancer X X
4 kleuren bolletjes Opdrachtgever kan 1 tot 4 gekleurde bolletjes met een eigen betekenis toekennen aan het Profiel van de Freelancer en daarop sorteren X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van Freelancer met Jellow
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving
Gescreend logo Een logo bij het Profiel van de Freelancer Indien hij of zij goedgekeurd/gescreend is.
Ambassadeur logo Een logo bij het Profiel van de Freelancer zodra deze de status van ambassadeur heeft gekregen
Jellow scan rapport Een samenvatting van de uitslag van een test (level365) welke door de Freelancer is uitgevoerd en inzicht geeft in de soft skills van de Freelancer
Vakgebied Het hoofdvakgebied waar de Freelancer staat ingeschreven
Postcode Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X
Land Land waar Freelancer zich heeft ingeschreven X X
Taal Taal van de Freelancer X X
Zichtbaarheid Wel of niet zichtbaar voor Opdrachtgevers waar Freelancer niet in het Eigen netwerk zit. X X
Contactmomenten Kort verslag, datum en medewerker van Jellow na gesprek met Freelancer. Hier wordt interne informatie opgeslagen voor andere collega’s van Jellow waaronder vervolgacties, vragen en opmerkingen van Freelancers X X
Netwerken Bij welk Eigen netwerk(en) van Opdrachtgevers staat de Freelancer geregistreerd binnen Jellow. X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X
Opdrachtgever
ID Uniek nummer X X
Email Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Om contact te kunnen opnemen. X X
Firstname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Lastname Voor de aanhef in e-mails en contact. X X
Bedrijfsnaam Welk bedrijf hoort bij de Opdrachtgever X X
Laatst actief Wanneer was de laatste activiteit van Opdrachtgever met Jellow X X
Ingeschreven sinds Datum van inschrijving X X
Postcode Postcode van de thuisbasis van de Freelancer. Dit wordt gebruikt om de coördinaten te kunnen bepalen. X X
Coördinaten Vertaling van de postcode in coördinaten om de afstand te kunnen bepalen X X
Nieuwsbrief (aan/uit) Freelancers wil wel of geen nieuwsbrief ontvangen X X
Systeemmails (aan/uit) Freelancer wil wel of geen systeem e-mails ontvangen. Met systeem e-mails wordt o.a. de beschikbaarheid bijgehouden en kan het wachtwoord reset worden. X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Licentie Type licentie X X
Expire date Datum dat licentie en toegang tot Jellow afloopt X X
Status Niet geactiveerd, geactiveerd, goedgekeurd. X X
Type Opdrachtgever, Freelancer of Jellow X X
Vervolgstatus Wat is de volgende stap die Jellow medewerkers moeten ondernemen X X
Bedrijf
ID Uniek nummer X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf
Aantal Accounts Hoeveel medewerkers hebben een Opdrachtgever Account X X
Status Eigen netwerk Open of gesloten voor andere Opdrachtgevers X X
Aantal in Eigen netwerk Aantal Freelancers in Eigen netwerk X X
Dad Bedrijf hoor wel of niet tot een bovenliggend bedrijf X X
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Zichtbaar Logo van bedrijf wel of niet zichtbaar op site X X
Type Freelance/Payrolling of Mobiliteit X X
Aangemaakt Datum van aanmaken bedrijf in Jellow X X
Afkorting Afkorting van bedrijf op landingspagina van bedrijf X X
Slug Landingspagina URL X X
Straatnaam Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Huisnummer Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Postcode Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Plaats Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Land Voor berichten via de post en opstellen contracten. X X
Logo Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij lijst Opdrachtgevers die gebruik maken van Jellow en logo wordt gebruikt om eigen look&feel te realiseren. Logo wordt ook getoond bij overzicht bij Opdrachten en bij lijst laatste inhuur.
Logo mail Logo van het bedrijf dat getoond wordt bij e-mail verkeer door Opdrachtgever geïnitieerd vanuit Jellow.
Toegang tot Tot welke Vakgebieden heeft dit bedrijf toegang X X
Background Achtergrond plaatje bij landingspage bedrijf
Huisstijl kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Button kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Tekst kleur Wordt gebruikt om site in eigen look&feel te krijgen
Invite tekst Default tekst bij het uitnodigen van Freelancers voor Eigen netwerk. Kan aangepast worden
Invite pagina HTML Default tekst bij de landingspagina waar Freelancers zich kunnen inschrijven in het netwerk van het bedrijf
Factuur email E-mail adres waar de factuur naartoe gezonden kan worden X X
Inhuur tekst Default tekst onderaan bij het inhuurformulier
Welkom tekst Default tekst bij inhuur formulier welke door professional moet worden aangevuld
Opdracht
ID Uniek nummer
Bedrijf Naam van het bedrijf dat een Opdracht plaatst
Vakgebied Vakgebied waar Opdracht betrekking op heeft
Site Ingeschreven via jellow.nl, jellow.be of jellowzorg.nl X X
Profs Aantal Freelancers dat is uitgenodigd voor deze Opdracht
Contactpersoon Naam van diegene die als contactpersoon fungeert voor de Opdracht bij het bedrijf
Status Open, besloten (selectie van Freelancers heeft toegang tot de Opdracht) of gesloten Opdracht.
Datum Datum dat Opdracht geplaatst is
Logo Logo van bedrijf
Start Opdracht Startdatum van Opdracht
Duur Duur van Opdracht
Maximum uurtarief Maximale tarief dat Opdrachtgever per uur wil betalen aan Freelancer
Locatie Plaats van uitoefening Opdracht
Inhuurwijze ZZP, Payroll, Vast, Uitzend, Mobiliteit
Tekst bij Opdracht Tekst wat de Opdracht beschrijft
Functietitel/Opdracht Headline van de Opdracht
Reacties Alle communicatie die via Jellow tussen Opdrachtgever en Freelancer gedeeld wordt.
Bijlage Bestand dat bij opdrachtbeschrijving wordt gevoegd (met meer info over Opdracht)
NPS
Naam persoon Persoon die NPS-score heeft afgegeven X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf waar persoon toe behoort X X
Opdracht Titel wat de Opdracht beschrijft X X
Score Getal van 1 tot 10 X X
Review Onderbouwing in tekst bij score X X
Type Review, no-review, declined X X
Datum Datum waarop review gegeven is X X

Naast de data in de databases van Jellow slaan we ook data op voor sales en marketing doeleinden in CRM . Hieronder de informatie die we opslaan in CRM

Dataveld Wat is het of waarvoor dient het 1. 2. 3.
Pipedrive (Sales CRM)
Naam persoon Medewerker van bedrijf X X
Bedrijfsnaam Naam van bedrijf X X
Email Email van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X
Telefoonnummer Telefoonnummer van persoon. Om contact te kunnen opnemen. X X
Plaats Locatie van bedrijf X X
Source Bron van de lead X X
Creator Wie heeft de lead, de persoon, het bedrijf aangemaakt X X
Description Omschrijving van persoon, lead of bedrijf X X
Website Website van bedrijf X X
LinkedIn LinkedIn URL van persoon X X
Notes Notities bij persoon, bedrijf of lead X X
Activities Vervolgactiviteit bij persoon, bedrijf of lead X X
Expected close date De te verwachten datum dat deal gesloten wordt X X
Deal value Waarde van deal X X
Pipeline stage Fase waarin lead zich bevindt X X
Aantal dagen stage Dagen dat lead zich in deze stage bevindt X X
Won, Lost Gewonnen of verloren deal X X
Owner Eigenaar van de lead X X
Files Files die bij lead, persoon of bedrijf worden gevoegd X X
Deal title Titel van de lead X X
Pipeline Welke pipeline zit de lead X X