2-staps verificatie

Om gebruik te maken van onze site, vul je naast je login ook eens per 3 maanden een code in die je ontvangt per email zodra je inlogt. Dit is nodig om tegen te gaan dat accounts worden gedeeld met anderen. Deze code is geldig per apparaat waar je op inlogt. Indien je browser je cookies verwijdert, zal je opnieuw een code moeten invullen.

Wil je een collega laten aansluiten, laat hem/haar dan een account aanmaken.