Dringend op zoek naar een vertaler freelancer?

  • Netwerk van 4.326 vertaler freelancers
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Transparant over tarieven van vertaler freelancers

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

590

Nieuwe freelancers
in May

5.593

Werkgevers

61.844

Ingeschreven freelancers

Huur de beste freelancer in15% service fee per gewerkt uur

Klant worden bij Jellow?

Meer dan 5.593 bedrijven gingen je voor.

  • 4.326 vertaler freelancers binnen handbereik, altijd en overal
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Betaal een service fee bij inhuur van een freelancer. No cure? No pay!

Vind een freelancer

 

We  our customers.

Heb je feedback, vragen of kom je graag eens langs? Altijd welkom!

[email protected]

Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

+32 15 79 32 63

Open 9u – 17u