Dringend op zoek naar een projectleider freelancer?

  • Netwerk van 12.563 projectleider freelancers
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Transparant over tarieven van projectleider freelancers

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

581

Nieuwe freelancers
in March

5.052

Werkgevers

55.804

Ingeschreven freelancers

Huur de beste freelancer in15% service fee per gewerkt uur

Klant worden bij Jellow?

Meer dan 5.052 bedrijven gingen je voor.

  • 12.563 projectleider freelancers binnen handbereik, altijd en overal
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Betaal een service fee bij inhuur van een freelancer. No cure? No pay!

Vind een freelancer

 

We  our customers.

Heb je feedback, vragen of kom je graag eens langs? Altijd welkom!

[email protected]

Katwilgweg 2
2050 Antwerpen

+32 15 79 32 63

Open 9u – 17u