Dringend op zoek naar een ontwerper freelancer?

  • Netwerk van 6.773 ontwerper freelancers
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Transparant over tarieven van ontwerper freelancers

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

210

Nieuwe freelancers
in December

4.953

Werkgevers

54.344

Ingeschreven freelancers

Huur de beste freelancer in12% service fee per gewerkt uur

Klant worden bij Jellow?

Meer dan 4.953 bedrijven gingen je voor.

  • 6.773 ontwerper freelancers binnen handbereik, altijd en overal
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Betaal een service fee bij inhuur van een freelancer. No cure? No pay!

Vind een freelancer

 

We  our customers.

Heb je feedback, vragen of kom je graag eens langs? Altijd welkom!

[email protected]

Kardinaal Mercierplein 2
2800 Mechelen

+32 15 79 72 80

Open 9u – 17u