Dringend op zoek naar een freelancer?

  • Netwerk van 54.258 freelancers en 4.944 opdrachtgevers
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Nooit marges op de tarieven van freelancers

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

Huur de beste freelancer in12% service fee per gewerkt uur

Klant worden bij Jellow?

Meer dan 4.944 bedrijven gingen je voor.

  • 54.258 freelancers binnen handbereik, altijd en overal
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Vind je niet de juiste freelancer? Dan hoef je niets te betalen

Vind mijn freelancer

 

We  our customers.

Heb je feedback, vragen of kom je graag eens langs? Altijd welkom!

[email protected]

Kardinaal Mercierplein 2
2800 Mechelen

+32 15 79 72 80

Open 9u – 17u