Dringend op zoek naar een freelancer?

  • Netwerk van 50.223 freelancers en 4.333 opdrachtgevers
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Nooit marges op de tarieven van freelancers

Vind mijn freelancer Ik ben freelancer

€250/maandmaandelijks opzegbaar

Klant worden bij Jellow?

Meer dan 4.333 bedrijven gingen je voor.

  • 50.223 freelancers binnen handbereik, altijd en overal
  • Zonder inmenging van tussenpersonen
  • Nooit marges op de tarieven van freelancers

Vind mijn freelancer

We  our customers.

Heb je feedback, vragen of kom je graag eens langs? Altijd welkom!

[email protected]

Kardinaal Mercierplein 2
2800 Mechelen

+32 15 79 72 80

Open 9u – 17u

Vind direct jouw freelancer

Match de meest relevante en beschikbare freelancers met jouw opdracht in een handomdraai.

Vind mijn freelancer